Αυτόματοι διακόπτες Tmax XT 11,2-160A (TMD)

Αυτόματοι διακόπτες Tmax XT 11,2-160A (TMD)

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας (ΤΜD) με ρυθμιζόμενα θερμικά (Ι1) και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά (Ι3)