Μικροαυτόματοι 188-J, μονοπολικοί, χαρακτηριστικής B, 10kA

Μικροαυτόματοι 188-J, μονοπολικοί, χαρακτηριστικής B, 10kA

Λειτουργία: προστασία κινητήρων, μετασχηματιστών και βοηθητικών κυκλωμάτων έναντι
υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων.
Εφαρμογές: Οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μ ε φορτία που έχουν
μεγάλο ρεύμα εκκίνησης.
Πρότυπα:

  • EN 60898-1
  • GB 10963

Πιστοποιήσεις:

  • Πιστοποιήση CE
  • Πιστοποιήση CCC
  • Πιστοποιήση VDE
  • Πιστοποιήση RoHS
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μικροαυτόματος 1x6A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μικροαυτόματος 1x8A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x10A χαρακτηριστικής Β..

Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x13A χαρακτηριστικής Β..

Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x16A χαρακτηριστικής Β..

Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x20A χαρακτηριστικής Β..

Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x25A χαρακτηριστικής Β..

Μικροαυτόματος 1x32A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x32A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x32A χαρακτηριστικής Β..

Μικροαυτόματος 1x40A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x40A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x40A χαρακτηριστικής Β..

Μικροαυτόματος 1x50A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x50A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x50A χαρακτηριστικής Β..

Μικροαυτόματος 1x63A χαρακτηριστικής Β ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μικροαυτόματος 1x63A χαρακτηριστικής Β

Μικροαυτόματος 1x63A χαρακτηριστικής Β..