Επαφες Βοηθητικες Για Την Σειρα 140Μ

Επαφες Βοηθητικες Για Την Σειρα 140Μ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μετωπική επαφή 1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μετωπική επαφή 2ΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή 2ΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή 2ΝC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μετωπική επαφή σφάλματος  1ΝΟ+1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μετωπική επαφή σφάλματος  1NO+1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή σφάλματος  1ΝΟ+1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή σφάλματος  1ΝΟ+1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή σφάλματος  1ΝC+1NO ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή σφάλματος 1ΝC+1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή σφάλματος  2 πόλων ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ