Πολιτική απορρήτου

Τον παρόντα δικτυακό τόπο www.elektrapothiki.com διαχειρίζεται o Νικόλαος Ρεντιζέλας.


Η παρούσα Προστασία εφαρμόζεται σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο και όχι απαραίτητα σε άλλους δικτυακούς τόπους της www.elektrapothiki.comστις σελίδες του Παγκοσμίου Ιστού (World Wide Web). Όταν φεύγετε από τον Δικτυακό Τόπο, παρακαλούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεσθε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την πολιτική αυτή, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο.

Αποκτώντας πρόσβαση και χρησιμοποιώντας αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Αυτόματη Συλλογή μη-προσωπικών δεδομένων

Η www.elektrapothiki.com δεσμεύεται ως προς την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου της. Η www.elektrapothiki.com ενδέχεται να παρέχει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους πελάτες της, τις πωλήσεις, την κίνηση, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τον δικτυακό τόπο, σε ευυπόληπτους τρίτους, αλλά αυτές οι στατιστικές δεν θα συμπεριλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης.


Προσωπικές πληροφορίες

Για να λαμβάνετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις σας ή να μπορείτε να διαχειρίζεστε αμφίδρομα προγράμματα πελατών, ενδεχομένως να σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμός τηλεφώνου. H www.elektrapothiki.com μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσει στις αιτήσεις σας ή να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά για να σας ενημερώσει σχετικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή τυχόν διαφημιστικές προσφορές της www.elektrapothiki.com. Αν παραγγείλετε κάποιο προϊόν, ζητήσετε μια υπηρεσία ή υποβάλλετε υλικό στο δικτυακό τόπο, η www.elektrapothiki.com ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας για επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την διεκπεραίωση της παραγγελίας ή/και της αίτησής σας. Ωστόσο, εκτός εάν επιβάλλεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η δεν θα παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την άδειά σας, εκτός εάν είναι απαραίτητες για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, τη διεκπεραίωση της αίτησής σας ή τη διαχείριση αμφίδρομων προγραμμάτων πελατών. Επίσης, με την παρούσα χορηγείτε στην www.elektrapothiki.com το δικαίωμα να ανταλλάσσει πληροφορίες που παρέχονται από εσάς μεταξύ των συνδεδεμένων με τη www.elektrapothiki.com εταιρειών για τους σκοπούς που προαναφέρονται.


Επιπλέον των προσωπικών πληροφοριών που τυχόν μας παρέχετε, ο παρόν Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει στη www.elektrapothiki.comνα συλλέγουν τεχνικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (Internet protocol address), το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, συνήθειες κίνησης στο διαδίκτυο και τη διεύθυνση οποιουδήποτε σχετικού δικτυακού τόπου.


Ασφάλεια

Σημειώνεται ότι, παρόλο που πάντα υπάρχουν κίνδυνοι συνδεδεμένοι με την παροχή προσωπικών πληροφοριών, είτε αυτοπροσώπως, είτε τηλεφωνικά ή μέσω του διαδικτύου, και κανένα σύστημα τεχνολογίας δεν είναι απόλυτα ασφαλές, απαραβίαστο και μη υποκείμενο σε υποκλοπές, η www.elektrapothiki.com έχει προσπαθήσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εμποδίσει και να μειώσει τους κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ακατάλληλης χρήσης και την ανακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών.


Ακρίβεια των συλλεχθέντων δεδομένων

Η www.elektrapothiki.comμε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δική σας αίτησης, θα συμπληρώσει, διορθώσει ή διαγράψει οποιαδήποτε ελλιπή, ανακριβή ή παλιά προσωπικά στοιχεία που τηρούνται από αυτή σε σχέση με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.


Αναγνώριση επισκεπτών

Κατά καιρούς, ενδέχεται να καταχωρούνται πληροφορίες στον υπολογιστή σας που να μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε. Οι πληροφορίες αυτές είναι ευρέως γνωστές ως “cookies”. Δίνουν στη  www.elektrapothiki.com τη δυνατότητα να συνεχίσει να βελτιώνει αυτόν το Δικτυακό Τόπο, καταγράφοντας πότε και πώς τον χρησιμοποιούν οι επισκέπτες της. Η www.elektrapothiki.comενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies μόνο για να δει πληροφορίες που τοποθετήθηκαν στο σκληρό δίσκο σας από cookie μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση των cookies αποτελεί συνηθισμένη πρακτική του χώρου και τα χρησιμοποιούν πολλοί δικτυακοί τόποι. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και όχι στον Δικτυακό Τόπο. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies ή που θέλετε να ειδοποιείστε όταν τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησης στο Δίκτυο, εφόσον βέβαια το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.


Ανήλικοι

Δεν επιτρέπεται η υποβολή πληροφοριών στην www.elektrapothiki.comαπό άτομα κάτω των 18 ετών χωρίς τη συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα, ούτε επιτρέπεται σε άτομα κάτω των 18 ετών να προβαίνουν σε αγορές ή σε άλλες νομικές πράξεις στον παρόντα Δικτυακό Τόπο χωρίς τη συγκατάθεση αυτή, εκτός εάν επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.


Τροποποιήσεις

Η www.elektrapothiki.com δύναται να αλλάξει την παρούσα Προστασία ή να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα δικαιώματα πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο, ή το περιεχόμενο αυτών των σελίδων, οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση.