Σερβοκινητήρες Υπερχαμηλης Αδράνειας CSMT

Σερβοκινητήρες Υπερχαμηλης Αδράνειας CSMT
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-A5BR1ANT3
Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-01BR1ANT3
Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-02BR1ANT3
Σερβοκινητήρας 400W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 400W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 400W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-04BR1ANT3
Σερβοκινητήρας 800W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 800W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 800W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-08BR1ANT3
Σερβοκινητήρας 1kW, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 1kW, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 1kW, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-10BR1ANT3
Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-A5BR1ABT3
Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-01BR1ABT3
Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-02BR1ABT3
Σερβοκινητήρας 400W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 400W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 400W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-04BR1ABT3
Σερβοκινητήρας 800W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 800W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 800W, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-08BR1ABT3
Σερβοκινητήρας 1kW, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 1kW, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 1kW, 220VAC, 17Bit Incremental Encoder, Key Type, με Φρένο 24VDC, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-10BR1ABT3
Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 50W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-A5BQ1ANT3
Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 100W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-01BQ1ANT3
Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM

Σερβοκινητήρας 200W, 220VAC, 17Bit Absolute Encoder, Key Type, 3000/5000RPM..

Model: CSMT-02BQ1ANT3