Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές MicroLogix 1100

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές MicroLogix 1100
Τα συστήματα Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών 1763 MicroLogix ™ 1100 προσθέτουν ενσωματωμένο σύστημα EtherNet/IP™, γιά επιτόπια επεξεργασία και οθόνη LCD στην οικογένεια MicroLogix. Η ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζει την κατάσταση του ελεγκτή, την κατάσταση I/O και απλά μηνύματα γιά τον χειριστή. Με 2 αναλογικές εισόδους, 10 ψηφιακές εισόδους και 6 ψηφιακές εξόδους, ο ελεγκτής MicroLogix 1100 μπορεί να χειριστεί μια μεγάλη ποικιλία εργασιών.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: