Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές S7-1200

Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές S7-1200

• Συμπαγείς ελεγκτές για εύρος χαμηλής έως μεσαίας απόδοσης

• Ενσωμάτωση μεγάλης κλίμακας, εξοικονόμηση χώρου

• Με εξαιρετική απόδοση σε πραγματικό χρόνο και ισχυρές επιλογές επικοινωνίας: - Ελεγκτής με ενσωματωμένη διεπαφή ελεγκτή PROFINET IO για επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών SIMATIC, HMI, συσκευής προγραμματισμού ή άλλων εξαρτημάτων αυτοματισμού

• Όλες οι CPU μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομη λειτουργία, σε δίκτυα και σε κατανεμημένες δομές

• Εξαιρετικά απλή εγκατάσταση, προγραμματισμός και λειτουργία

• Ενσωματωμένος web server με τυπικές και ειδικές ιστοσελίδες για το χρήστη

• Λειτουργία καταγραφής δεδομένων για αρχειοθέτηση δεδομένων κατά το χρόνο εκτέλεσης από το πρόγραμμα του χρήστη

• Ισχυρές, ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνολογίας όπως counting, measuring, closed-loop control, & Motion Control

• Ενσωματωμένες ψηφιακές και αναλογικές είσοδοι/έξοδοι

• Ευέλικτες εγκαταστάσεις επέκτασης - Signal boards για άμεση χρήση σε ελεγκτή - Μονάδες σήματος για επέκταση ελεγκτών με είσοδο/έξοδο κανάλια συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας μετρητή ενέργειας για εγγραφή και προετοιμασία ενεργειακών δεδομένων - Αξεσουάρ, π.χ. τροφοδοτικό, μονάδα switch ή κάρτα μνήμης SIMATIC