Βιομηχανικοί Υπολογιστές (PIP)

Βιομηχανικοί Υπολογιστές (PIP)
Το όνομα PIP σημαίνει έναν συμπαγή, στιβαρό, χαμηλής ισχύος, χωρίς ανεμιστήρα και έτοιμο προς χρήση ενσωματωμένο υπολογιστή.