Λύσεις Βιομηχανικών δικτύων

Λύσεις Βιομηχανικών δικτύων

Network Solutions Matrix

Firewall/Router with OpenWRT Ports (10/100/1000) 1/10Gbit Connectors Expansions Options
total copper fiber copper
fiber
locking
header
RJ45 M12 MIL mPCIe M.2 mounting
options
extended
temp.
coating
bonding
 GUARD-F2 5 5 4           1 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 GUARD-F1 3 3 2           1 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 GUARD-F12 3 3 0     N/A     1 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
Firewall/Router/Switch with OpenWRT
 GUARD-FS1 8 6 2           1 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 GUARD-FS2 5 5 3           1 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 GUARD-FS3 8 4 4           1 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 µGUARD 3 3 0     N/A N/A N/A 2 1 Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
Managed Switch Solutions
 MAGBES-20 5/8 5/8 2/4           0 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 µMAGBES-A10 10 10 10           0 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 µMAGBES-A19 19 19 19           0 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 µMAGBES-A28 28 28 28           0 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-40°C to +85°C  
 MAXBES-xy 10 8 0 2         0 N/A Open frame
DIN-Rail
Flange
-20°C to +70°C  
Media Converter
 TX2FX-1x 3 2 1           0 N/A Open frame -40°C to +85°C  

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.