Ανθεκτικές λύσεις διακομιστών Xeon

Ανθεκτικές λύσεις διακομιστών Xeon

MXCS CPU board matrix

Εάν αναζητάτε έναν διακομιστή που είναι "Rugged by Design", χωρίς ανεμιστήρα και πληρεί τα διάφορα πρότυπα που απαιτούνται για εφαρμογές σε Μεταφορές, Σιδηροδρόμους, Ναυτιλιακές ή Στρατό, τότε το MXCS από το MPL είναι η λύ

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.