Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές X8

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές X8

Οι Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές X8, είναι οι ελεγκτές επόμενης γενιάς υψηλής απόδοσης για μικρά δίκτυα.

Χαρακτηριστικά