Μονάδα επεξεργασίας βάρους ενός καναλιού

Μονάδα επεξεργασίας βάρους ενός καναλιού

Η σειρά Hardy HI 6200 είναι είτε μονοκάναλοι επεξεργαστές βάρους υψηλής απόδοσης (με EtherNet/IP ή PROFINET) είτε πομποί βάρους που διαθέτουν αναλογικές επικοινωνίες 4-20 mA.
Τα μοντέλα EtherNet/IP και PROFINET HI 6200 επιτρέπουν συμβατότητα IIoT (Industrial Internet of Things), απομακρυσμένα διαγνωστικά, επεξεργασία ARM Core 32 bit, ρυθμό ενημέρωσης 100 Hz και έγχρωμη οθόνη αφής.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: