Ελατηριωτές Κλέμμες

Ελατηριωτές Κλέμμες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ελατηριωτή κλέμμα 2.5mm² ZDU 2,5 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ελατηριωτή κλέμμα 2.5mm² ZDU 2,5

Ελατηριωτή κλέμμα 2.5mm² ZDU 2,5..

Model: 1608510000
Ελατηριωτή κλέμμα 4mm² ZDU 4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ελατηριωτή κλέμμα 4mm² ZDU 4

Ελατηριωτή κλέμμα 4mm² ZDU 4..

Model: 1632050000
Ελατηριωτή κλέμμα 6mm² ZDU 6 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ελατηριωτή κλέμμα 6mm² ZDU 6

Ελατηριωτή κλέμμα 6mm² ZDU 6..

Model: 1608620000
Ελατηριωτή κλέμμα 10mm² ZDU 10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ελατηριωτή κλέμμα 10mm² ZDU 10

Ελατηριωτή κλέμμα 10mm² ZDU 10..

Model: 1746750000
Ελατηριωτή κλέμμα 16mm² ZDU 16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ελατηριωτή κλέμμα 16mm² ZDU 16

Ελατηριωτή κλέμμα 16mm² ZDU 16..

Model: 1745230000
Ελατηριωτή κλέμμα 35mm² ZDU 35 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ελατηριωτή κλέμμα 35mm² ZDU 35

Ελατηριωτή κλέμμα 35mm² ZDU 35..

Model: 1739620000