Ελατηριωτές Κλέμμες

Ελατηριωτές Κλέμμες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ελατηριωτή κλέμμα 2.5mm² ZDU 2,5 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα 4mm² ZDU 4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα 6mm² ZDU 6 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα 10mm² ZDU 10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα 16mm² ZDU 16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα 35mm² ZDU 35 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ