Ελατηριωτές Κλέμμες Γείωσης

Ελατηριωτές Κλέμμες Γείωσης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ελατηριωτή κλέμμα γείωσης 2.5mm² ZPE 2,5 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα γείωσης 4mm² ZPE 4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα γείωσης 6mm² ZPE 6 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα γείωσης 10mm² ZPE 10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα γείωσης 16mm² ZPE 16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ελατηριωτή κλέμμα γείωσης 35mm² ZPE 35 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ