Κλέμμες Ισχύος

Κλέμμες Ισχύος
Οι κλέμμες ισχύος OTL είναι σχεδιασμέvες για αγωγούς χαλκού και αλουμινίου. Είναι κατάλληλες για για όλους τους αγωγούς χαλκού ή αλουμινίου .
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: