Μπλοκ Διανομής Τύπου Κλέμμας

Μπλοκ Διανομής Τύπου Κλέμμας
Τα μπλοκ διανομής τύπου κλέμμας OTL είναι σχεδιασμένα για αγωγούς χαλκού και αλουμινίου. Είναι κατάλληλα για όλους τους αγωγούς χαλκού ή αλουμινίου με διατομή έως 240 mm². Πολλαπλοί αγωγοί χαλκού μπορούν να τοποθετηθούν στα μπλοκ διανομής τύπου κλέμμας OT
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: