Καλύμματα για Κλέμμες Ισχύος & Μπλοκ Διανομής

Καλύμματα για Κλέμμες Ισχύος & Μπλοκ Διανομής
Τα προστατευτικά καλύμματα προσφέρονται ως αξεσουάρ για τις κλέμμες ισχύος & τα μπλοκ διανομής OTL. Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του αχρησιμοποίητου χώρου σύνδεσης ή για τη διατήρηση του βαθμού προστασίας IP20 κατά τη χρήση καλωδίου με μικρότερη διατομ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κάλυμμα για OTL50 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάλυμμα για OTL95 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάλυμμα για OTL150 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάλυμμα για OTL240 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ