Καλύμματα για Κλέμμες Ισχύος & Μπλοκ Διανομής

Καλύμματα για Κλέμμες Ισχύος & Μπλοκ Διανομής
Τα προστατευτικά καλύμματα προσφέρονται ως αξεσουάρ για τις κλέμμες ισχύος & τα μπλοκ διανομής OTL. Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του αχρησιμοποίητου χώρου σύνδεσης ή για τη διατήρηση του βαθμού προστασίας IP20 κατά τη χρήση καλωδίου με μικρότερη διατομή. Αυτά τα αξεσουάρ προσφέρονται για τις κλέμμες ισχύος & τα μπλοκ διανομής OTL 50, OTL 95, OTL 150 και OTL 240.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κάλυμμα για OTL50 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάλυμμα για OTL95 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάλυμμα για OTL150 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κάλυμμα για OTL240 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ