Μπλοκ Διανομής

Μπλοκ Διανομής
Τα μπλοκ διανομής OJL προορίζονται για τη διανομή αγωγών με μεγαλύτερη διατομή σε αρκετές μικρότερες . Αυτά τα μπλοκ προσφέρονται σε 6 τυποποιημένα σχέδια με ονομαστική διατομή σύνδεσης 70mm² AL/CU (6 έξοδοι για καλώδιο χαλκού), 120mm² AL/CU (11 εξόδους για καλώδιο χαλκού) και 240mm² AL/CU (7 έξοδοι για καλώδιο χαλκού). Τα μοντέλα AF και AFS είναι σχεδιασμένα για σύνδεση (είσοδος) εύκαμπτων μπαρών 10x25mm ή αρκετές άλλες μπάρες 1x25mm. Βαθμός προστασίας IP20.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: