Ακροδέκτες Πρέσας Μακρύλαιμοι

Ακροδέκτες Πρέσας Μακρύλαιμοι
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 10mm Φ8 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 16mm Φ8 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 25mm Φ10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 35mm Φ10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 50mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 70mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 95mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 120mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 150mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 240mm Φ14 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 300mm Φ16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ