Ακροδέκτες Πρέσας Μακρύλαιμοι

Ακροδέκτες Πρέσας Μακρύλαιμοι
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 10mm Φ8 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 10mm Φ8

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 10mm Φ8..

Model: 6280
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 16mm Φ8 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 16mm Φ8

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 16mm Φ8..

Model: 6330
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 25mm Φ10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 25mm Φ10

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 25mm Φ10..

Model: 6380
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 35mm Φ10 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 35mm Φ10

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 35mm Φ10..

Model: 6430
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 50mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 50mm Φ12

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 50mm Φ12..

Model: 6530
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 70mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 70mm Φ12

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 70mm Φ12..

Model: 6590
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 95mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 95mm Φ12

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 95mm Φ12..

Model: 6670
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 120mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 120mm Φ12

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 120mm Φ12..

Model: 6730
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 150mm Φ12 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 150mm Φ12

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 150mm Φ12..

Model: 6780
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 185mm Φ16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 185mm Φ16

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 185mm Φ16..

Model: 6830
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 240mm Φ14 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 240mm Φ14

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 240mm Φ14..

Model: 6880
Ακροδέκτης μακρύλαιμος 300mm Φ16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 300mm Φ16

Ακροδέκτης μακρύλαιμος 300mm Φ16..

Model: 6920