Μετασχηματιστές Τάσεως 220x440V, 230x460V, 240x480V (50/60Hz) / 12x24V 11.5x23V 11x22V (50/60Hz)

Μετασχηματιστές Τάσεως 220x440V, 230x460V, 240x480V (50/60Hz) / 12x24V 11.5x23V 11x22V (50/60Hz)
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: