Κουτιά Διακλάδωσης Εξωτερικά IP56

Κουτιά Διακλάδωσης Εξωτερικά IP56
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Κουτί Πλαστικό 100x100x50mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 100x100x50mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: B05604
Κουτί Πλαστικό 120x80x50mm, IP56, με καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 120x80x50mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 120x80x50mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: B05605

Κουτί Πλαστικό 150x110x70mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 150x110x70mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: B05606
Κουτί Πλαστικό 190x140x70mm, IP56, με καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 190x140x70mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 190x140x70mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: B05607
Κουτί Πλαστικό 240x190x90mm, IP56, με καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 240x190x90mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 240x190x90mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: B05608
Κουτί Πλαστικό 240x190x160mm, IP56, με καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 240x190x160mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 240x190x160mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: Β05611
Κουτί Πλαστικό 300x220x180mm, IP56, με καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 300x220x180mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 300x220x180mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: B05609
Κουτί Πλαστικό 380x300x120mm, IP56, με καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 380x300x120mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 380x300x120mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: B05610
Κουτί Πλαστικό 380x300x180mm, IP56, με καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 380x300x180mm, IP56, με καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 380x300x180mm, IP56, με καπάκι με βίδα..

Model: B05613
Κουτί Πλαστικό 150x110x70mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 150x110x70mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 150x110x70mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα..

Model: B05614
Κουτί Πλαστικό 190x140x70mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 190x140x70mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 190x140x70mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα..

Model: B05615
Κουτί Πλαστικό 240x190x90mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 240x190x90mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 240x190x90mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα..

Model: B05619
Κουτί Πλαστικό 300x220x120mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 300x220x120mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 300x220x120mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα..

Model: B05620
Κουτί Πλαστικό 380x300x120mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κουτί Πλαστικό 380x300x120mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα

Κουτί Πλαστικό 380x300x120mm, IP56, με διαφανές καπάκι με βίδα..

Model: B05621