Εξαρτήματα σωλήνων Geonflex - Geondur - Geosub

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μούφα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ40 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τάπα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ40 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μούφα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ50 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τάπα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ50 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μούφα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ63 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τάπα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ63 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μούφα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ75 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τάπα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ75 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μούφα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ90 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τάπα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ90 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μούφα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ110 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τάπα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ110 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μούφα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ125 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τάπα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ125 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μούφα σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ160 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ