Σύστημα σωληνών Medisol AM - Mediflex AM

Σύστημα σωληνών Medisol AM - Mediflex AM

Αντιμικροβιακής προστασίας μεσαίου τύπου 750Nt