Καλώδια Τύπου E1VV-R & E1VV-U & E1VV-S (NYY)

Καλώδια Τύπου E1VV-R & E1VV-U & E1VV-S (NYY)
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X16 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X25 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X35 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X50 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X70 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X95 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X120 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X150 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X185 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X240 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-R 1X300 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-U  2X1,5 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-U  2X2,5 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-U  2X4 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ Τ. ΝΥΥ E1VV-U  2X6 mm2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ