Αυτόματοι Θερμομαγνητικοί Διακόπτες

Αυτόματοι Θερμομαγνητικοί Διακόπτες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,1...0,16A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,16...0,25A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,40...0,63A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,63…1A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 1…1,6A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 1,6…2,5A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 2,5…4A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 4…6,3A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 6…10A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 9…14A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 17…23A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Θερμομαγνητικός διακόπτης 24…32A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ