Αυτόματοι Θερμομαγνητικοί Διακόπτες

Αυτόματοι Θερμομαγνητικοί Διακόπτες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,1...0,16A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,1...0,16A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,1...0,16A..

Model: GV2P01
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,16...0,25A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,16...0,25A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,16...0,25A..

Model: GV2P02
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,25...0,40A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,25...0,40A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,25...0,40A..

Model: GV2P03
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,40...0,63A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,40...0,63A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,40...0,63A..

Model: GV2P04
Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,63…1A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,63…1A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 0,63…1A..

Model: GV2P05
Θερμομαγνητικός διακόπτης 1…1,6A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 1…1,6A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 1…1,6A..

Model: GV2P06
Θερμομαγνητικός διακόπτης 1,6…2,5A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 1,6…2,5A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 1,6…2,5A..

Model: GV2P07
Θερμομαγνητικός διακόπτης 2,5…4A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 2,5…4A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 2,5…4A..

Model: GV2P08
Θερμομαγνητικός διακόπτης 4…6,3A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 4…6,3A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 4…6,3A..

Model: GV2P10
Θερμομαγνητικός διακόπτης 6…10A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 6…10A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 6…10A..

Model: GV2P14
Θερμομαγνητικός διακόπτης 9…14A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 9…14A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 9…14A..

Model: GV2P16
Θερμομαγνητικός διακόπτης 13…18A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 13…18A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 13…18A..

Model: GV2P20
Θερμομαγνητικός διακόπτης 17…23A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 17…23A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 17…23A..

Model: GV2P21
Θερμομαγνητικός διακόπτης 20…25A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 20…25A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 20…25A..

Model: GV2P22
Θερμομαγνητικός διακόπτης 24…32A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης 24…32A

Θερμομαγνητικός διακόπτης 24…32A..

Model: GV2P32