Διακόπτες Θερμομαγνητικής Προστασίας Sirius 3RV S00

Διακόπτες Θερμομαγνητικής Προστασίας Sirius 3RV S00
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,22 - 0,32Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,22 - 0,32Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,22 - 0,32Α..

Model: 3RV10110DA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,28 - 0,4Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,28 - 0,4Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,28 - 0,4Α..

Model: 3RV10110EA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,35 - 0,5A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,35 - 0,5A

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,35 - 0,5A..

Model: 3RV10110FA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,45 - 0,63Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,45 - 0,63Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,45 - 0,63Α..

Model: 3RV10110GA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,55 - 0,8Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,55 - 0,8Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,55 - 0,8Α..

Model: 3RV10110HA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,7 - 1Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,7 - 1Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,7 - 1Α..

Model: 3RV10110JA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,9 - 1,25Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,9 - 1,25Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 0,9 - 1,25Α..

Model: 3RV10110KA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,1 - 1,6Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,1 - 1,6Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,1 - 1,6Α..

Model: 3RV10111AA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,4 - 2Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,4 - 2Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,4 - 2Α..

Model: 3RV10111BA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,8 - 2,5A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,8 - 2,5A

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 1,8 - 2,5A..

Model: 3RV10111CA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 2,2 - 3,2Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 2,2 - 3,2Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 2,2 - 3,2Α..

Model: 3RV10111DA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 2,8 - 4Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 2,8 - 4Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 2,8 - 4Α..

Model: 3RV10111EA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 3,5 - 5Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 3,5 - 5Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 3,5 - 5Α..

Model: 3RV10111FA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 4,5 - 6,3Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 4,5 - 6,3Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 4,5 - 6,3Α..

Model: 3RV10111GA10
Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 5,5 - 8Α ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 5,5 - 8Α

Θερμομαγνητικός διακόπτης Sirius 3RV S00 5,5 - 8Α..

Model: 3RV10111HA10