Βοηθητικές Επαφές Για Θερμομαγνητικούς Διακόπτες Sirius 3RV

Βοηθητικές Επαφές Για Θερμομαγνητικούς Διακόπτες Sirius 3RV
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Επαφή 1Α+1Κ πλευρική ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Επαφή 2Α πλευρική ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Επαφή 2Κ πλευρική ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1 Μεταγ. επαφή, μετωπική ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Επαφή σφάλμ. για S0,S2,S3 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ