Ρελέ Ισχύος Sirius 3RT S00

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ρελέ ισχύος 4kW 1A 24V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος 4kW 1K 24V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 3KW   230V AC 1 NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 3KW   230V AC 1 NO ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 3KW   24V AC  1 NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 3KW   24V AC  1 NO ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 4KW   230V AC 1 NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 4KW   230V AC 1 NO ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 4KW   24V AC  1 NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 4KW   24V AC  1 NO ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 5,5KW 230V AC 1 NO ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 5,5KW 24V AC  1 NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 5,5KW 24V AC  1 NO ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ ισχύος Sirius S00 5,5KW 230V AC 1 NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ