Θερμικά υπερφόρτισης SIRIUS 3RU, 3RB έως 630Α

Θερμικά υπερφόρτισης SIRIUS 3RU, 3RB έως 630Α