Πεδία Πλάτους 400 mm

Πεδία Πλάτους 400 mm
Βαθμός Προστασίας: IP55 σύμφωνα με IEC EN62208; EN60529/NEMA 12 σύμφωνα με UL508A; UL50. Η προστασία επιτυγχάνεται με φλάντζα πολυουρεθάνης. Βαθμός Αντοχής σε Κρούση: IK10 σύμφωνα με IEC EN62208; EN62262. Πάχος Λαμαρίνας: 1.5mm. Πάχος Λαμαρίνας Πόρτας: 2mm
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Πεδίο διαστάσεων 400x1600x400mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x1600x500mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x1600x600mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x1800x400mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x1800x500mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x1800x600mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x1800x800mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x2000x400mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x2000x500mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x2000x600mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x2000x800mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x2200x500mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x2200x600mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πεδίο διαστάσεων 400x2200x800mm ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ