Λαμαρίνες Στήριξης Υλικών

Λαμαρίνες  Στήριξης Υλικών
Πάχος Λαμαρίνας: 2.5mm για πλάτος μικρότερο 1000mm και πλάτος 1600mm. 3mm για πλάτος μεγαλύτερο των 1000mm .
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: