Μετώπες για κουτιά CE

Μετώπες για κουτιά CE

Δομή: Χαλύβδινο φύλλο πάχους 15/10, βαμμένο ανάγλυφο RAL 7035. Συναρμολόγηση έτοιμη για τοποθέτηση σε κουτί μέχρι τις διαστάσεις 600x400. Απαιτείται μόνο η συναρμολόγηση στο κουτί.
Μπροστινή πόρτα: Χαλύβδινο φύλλο πάχους 15/10, βαμμένο ανάγλυφο RAL 7035, αυλακωμένο και στερεωμένο στο πλαίσιο μέσω μεντεσέδων. Παρέχεται με βίδες ασφαλείας. Κάθε σπονδυλωτή αποκοπή είναι πλήρης με έναν οδηγό DIN.


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: