Επίτοιχες πρίζες βιομηχανικού τύπου

Επίτοιχες πρίζες βιομηχανικού τύπου
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Πρίζα επίτοιχη 3Χ16Α 3P 6h 230V IP44

Πρίζα επίτοιχη 3Χ16Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφές..

Πρίζα επίτοιχη 4Χ16Α 4P 6h 400V IP 44

Πρίζα επίτοιχη 4Χ16Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφές..

Πρίζα επίτοιχη 5Χ16Α 5P 6h 400V IP 44

Πρίζα επίτοιχη 5Χ16Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφές..

Πρίζα επίτοιχη 3Χ32Α 3P 6h 230V IP 44

Πρίζα επίτοιχη 3Χ32Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφές..

Πρίζα επίτοιχη 4Χ32Α 4P 6h 400V IP 44

Πρίζα επίτοιχη 4Χ32Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφές..

Πρίζα επίτοιχη 5Χ32Α 5P 6h 400V IP 44

Πρίζα επίτοιχη 5Χ32Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφές..

Πρίζα επίτοιχη 3X63Α 3P 6h 230V IP 67

Πρίζα επίτοιχη 3Χ63Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επα..

Πρίζα επίτοιχη 4X63Α 4P 6h 400V IP 67

Πρίζα επίτοιχη 4Χ63Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επα..

Πρίζα επίτοιχη 5X63Α 5P 6h 400V IP 67

Πρίζα επίτοιχη 5Χ63Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επα..

Πρίζα επίτοιχη 3X125Α 3P 6h 230V IP 67

Πρίζα επίτοιχη 3Χ125Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επ..

Πρίζα επίτοιχη 4X125Α 4P 6h 400V IP 67

Πρίζα επίτοιχη 4Χ125Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επ..

Πρίζα επίτοιχη 5X125Α 5P 6h 400V IP 67

Πρίζα επίτοιχη 5Χ125Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επ..