Πρίζες προέκτασης βιομηχανικού τύπου

Πρίζες προέκτασης βιομηχανικού τύπου
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Πρίζα προέκτασης 3Χ16Α 3P 6h 230V IP 44

Πρίζα προέκτασης 3Χ16Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφ..

Πρίζα προέκτασης 4Χ16Α 4P 6h 400V IP 44

Πρίζα προέκτασης 4Χ16Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφ..

Πρίζα προέκτασης 5Χ16Α 5P 6h 400V IP 44

Πρίζα προέκτασης 5Χ16Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφ..

Πρίζα προέκτασης 3Χ32Α 3P 6h 230V IP 44

Πρίζα προέκτασης 3Χ32Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφ..

Πρίζα προέκτασης 4Χ32Α 4P 6h 400V IP 44

Πρίζα προέκτασης 4Χ32Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφ..

Πρίζα προέκτασης 5Χ32Α 5P 6h 400V IP 44

Πρίζα προέκτασης 5Χ32Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PA6 Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για επαφ..

Πρίζα προέκτασης 3X63Α 3P 6h 230V IP 67

Πρίζα προέκτασης 3Χ63Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για ε..

Πρίζα προέκτασης 4X63Α 4P 6h 400V IP 67

Πρίζα προέκτασης 4Χ63Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για ε..

Πρίζα προέκτασης 5X63Α 5P 6h 400V IP 67

Πρίζα προέκτασης 5Χ63Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για ε..

Πρίζα προέκτασης 3X125Α 3P 6h 230V IP 67

Πρίζα προέκτασης 3Χ125Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για ..

Πρίζα προέκτασης 4X125Α 4P 6h 400V IP 67

Πρίζα προέκτασης 4Χ125Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για ..

Πρίζα προέκτασης 5X125Α 5P 6h 400V IP 67

Πρίζα προέκτασης 5Χ125Α 3P 6h 230V Υλικό κατασκευής: PC/ABS Υλικό επαφών: ορείχαλκος  για ..