Κλέμμες Τροφοδοσίας Μπαρών (Κροκοδειλάκια)

Κλέμμες Τροφοδοσίας Μπαρών (Κροκοδειλάκια)
Οι κλέμμες τροφοδοσίας μπαρών MAE-E έχουν σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε μπάρες με πάχος 5 ή 10 mm, επιτρέποντας τη στερέωση καλωδίων μέχρι 185mm² ή σε εύκαμπτες μπάρες μέχρι 10x20mm Moflex. Το σώμα και η βίδα των ακροδεκτών είναι κατασκευασμένα από χάλυβα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: