Ακροδέκτες Έκτασης Αυτόματων Διακόπτων

Ακροδέκτες Έκτασης Αυτόματων Διακόπτων
Οι Ακροδέκτες έκτασης αυτόματων διακόπτων SR έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την διασύνδεση αγωγών CU και AL σε αυτόματους διακόπτες. Σύμφωνα με τις διαστάσεις των ανοίγματων σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας του εξοπλισμού μπορεί να επιλεχθεί ο κα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: