Αυτόματοι Διακόπτες Θερμομαγνητικής Προστασίας Νέα Σειρά 140MP

Αυτόματοι Διακόπτες Θερμομαγνητικής Προστασίας Νέα Σειρά 140MP
Οι θερμομαγνητικοί διακόπτες 140MP παρέχουν μαγνητική προστασία βραχυκυκλώματος και θερμικής υπερφόρτωσης έως 32 A, με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος στα 400V έως 100 kA. Χρησιμοποιούντε σε συνδυασμό με ρελέ 100-C και 100-K για τη δημιουργία εκκινητή κινητήρα δύο συστατικών.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: