Επαφές Βοηθητικές Για την σειρά 140MP

Επαφές Βοηθητικές Για την σειρά 140MP
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Μετωπική επαφή 1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μετωπική επαφή 1ΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μετωπική επαφή 2ΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή 2ΝC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή 2ΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή 2ΝΟ Lead Contacts ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή σφάλματος 2ΝC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή σφάλματος 1ΝO+1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πλαϊνή επαφή σφάλματος 2ΝO ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ