Πηνία Θερμομαγνητικών

Πηνία Θερμομαγνητικών
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Πηνίο εργασίας για 140MP 20-24VAC 50H/60z ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο εργασίας για 140MP 20-24VAC 50H/60z

Πηνίο εργασίας για 140MP 20-24VAC 50H/60z..

Model: 140MP-A-SNKJ
Πηνίο εργασίας για 140MP 110VAC 50H/60z ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο εργασίας για 140MP 110VAC 50H/60z

Πηνίο εργασίας για 140MP 110VAC 50H/60z..

Model: 140MP-A-SND
Πηνίο εργασίας για 140MP 200-240VAC 50H/60z ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο εργασίας για 140MP 200-240VAC 50H/60z

Πηνίο εργασίας για 140MP 200-240VAC 50H/60z..

Model: 140MP-A-SNAF
Πηνίο εργασίας για 140MP 350-415VAC 50H/60z ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο εργασίας για 140MP 350-415VAC 50H/60z

Πηνίο εργασίας για 140MP 350-415VAC 50H/60z..

Model: 140MP-A-SNN
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 24VAC 50Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 24VAC 50Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 24VAC 50Hz..

Model: 140MP-A-UXK
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 24VAC 50/60Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 24VAC 50/60Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 24VAC 50/60Hz..

Model: 140MP-A-UXJ
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 48VAC 50Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 48VAC 50Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 48VAC 50Hz..

Model: 140MP-A-UXY
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 60VAC 60Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 60VAC 60Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 60VAC 60Hz..

Model: 140MP-A-UXYA
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 110VAC 50Hz/120VAC 60Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 110VAC 50Hz/120VAC 60Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 110VAC 50Hz/120VAC 60Hz..

Model: 140MP-A-UXC
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 208VAC 60Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 208VAC 60Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 208VAC 60Hz..

Model: 140MP-A-UXH
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 230VAC 50Hz/240VAC 60Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 230VAC 50Hz/240VAC 60Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 230VAC 50Hz/240VAC 60Hz..

Model: 140MP-A-UXF
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 400VAC 50Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 400VAC 50Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 400VAC 50Hz..

Model: 140MP-A-UXN
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 415VAC 50Hz/480VAC 60Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 415VAC 50Hz/480VAC 60Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 415VAC 50Hz/480VAC 60Hz..

Model: 140MP-A-UXB
Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 575VAC 60Hz ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 575VAC 60Hz

Πηνίο έλλειψης τάσης για 140MP 575VAC 60Hz..

Model: 140MP-A-UXM