Ομαλοί Εκκινητες SMC-50

Ομαλοί Εκκινητες SMC-50
Οι Ομαλοί εκκινητές SMC™-50 είναι διαθέσιμoi με εύρος ρεύματος από 108 ... 480 A. Οι ομαλοί εκκινητές SMC-50 solid state διατίθενται από 90 ... 520 A. Oι προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης και προστασίας, παρέχουν ανώτερη ικανότητα επικοινωνίας και εξοικονόμηση ενέργειας. Βοηθούν αυτόν το ομαλό εκκινητή στην αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του χρόνου διακοπής.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ομαλός εκκινητής 55KW/380V 27-108A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 55KW/380V 27-108A

Ομαλός εκκινητής 55KW/380V 27-108A..

Model: 150-S108NBD
Ομαλός εκκινητής 75KW/380V 34-135A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 75KW/380V 34-135A

Ομαλός εκκινητής 75KW/380V 34-135A..

Model: 150-S135NBD
Ομαλός εκκινητής 110KW/380V 67-201A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 110KW/380V 67-201A

Ομαλός εκκινητής 110KW/380V 67-201A..

Model: 150-S201NBD
Ομαλός εκκινητής 132KW/380V 84-251A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 132KW/380V 84-251A

Ομαλός εκκινητής 132KW/380V 84-251A..

Model: 150-S251NBD
Ομαλός εκκινητής 160KW/380V 106-317A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 160KW/380V 106-317A

Ομαλός εκκινητής 160KW/380V 106-317A..

Model: 150-S317NBD
Ομαλός εκκινητής 200KW/380V 120-361A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 200KW/380V 120-361A

Ομαλός εκκινητής 200KW/380V 120-361A..

Model: 150-S361NBD
Ομαλός εκκινητής 250KW/380V 160-480A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 250KW/380V 160-480A

Ομαλός εκκινητής 250KW/380V 160-480A..

Model: 150-S480NBD
Ομαλός εκκινητής 18,5-45KW/380V 30-90A, Solid Sate ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 18,5-45KW/380V 30-90A, Solid Sate

Ομαλός εκκινητής 18,5-45KW/380V 30-90A, Solid Sate..

Model: 150-SB1NBD
Ομαλός εκκινητής 22-55KW/380V 37-110A, Solid Sate ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 22-55KW/380V 37-110A, Solid Sate

Ομαλός εκκινητής 22-55KW/380V 37-110A, Solid Sate..

Model: 150-SB2NBD
Ομαλός εκκινητής 30-75KW/380V 47-140A, Solid Sate ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 30-75KW/380V 47-140A, Solid Sate

Ομαλός εκκινητής 30-75KW/380V 47-140A, Solid Sate..

Model: 150-SB3NBD
Ομαλός εκκινητής 37-90KW/380V 50-180A, Solid Sate ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 37-90KW/380V 50-180A, Solid Sate

Ομαλός εκκινητής 37-90KW/380V 50-180A, Solid Sate..

Model: 150-SB4NBD
Ομαλός εκκινητής 45-110KW/380V 70-210A, Solid Sate ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 45-110KW/380V 70-210A, Solid Sate

Ομαλός εκκινητής 45-110KW/380V 70-210A, Solid Sate..

Model: 150-SC1NBD
Ομαλός εκκινητής 55-130KW/380V 87-260A, Solid Sate ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 55-130KW/380V 87-260A, Solid Sate

Ομαλός εκκινητής 55-130KW/380V 87-260A, Solid Sate..

Model: 150-SC2NBD
Ομαλός εκκινητής 75-160KW/380V 107-320A, Solid Sate ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 75-160KW/380V 107-320A, Solid Sate

Ομαλός εκκινητής 75-160KW/380V 107-320A, Solid Sate..

Model: 150-SC3NBD
Ομαλός εκκινητής 75-200KW/380V 120-361A, Solid Sate ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ομαλός εκκινητής 75-200KW/380V 120-361A, Solid Sate

Ομαλός εκκινητής 75-200KW/380V 120-361A, Solid Sate..

Model: 150-SD1NBD