Ρελέ Ασφαλείας

Ρελέ Ασφαλείας
Τα ρελέ ασφαλείας 100S παρέχουν ασφαλή απομόνωση επικίνδυνων φορτίων χρησιμοποιόντας τις επαφές mirror contact. Οι επαφές mirror contact παρέχουν αξιόπιστη ένδειξη σχετικά με την ανοικτή ή κλειστή κατάσταση των κύριων πόλων ισχύος.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: