Ρελέ Ασφαλείας

Ρελέ Ασφαλείας
Τα ρελέ ασφαλείας 100S παρέχουν ασφαλή απομόνωση επικίνδυνων φορτίων χρησιμοποιόντας τις επαφές mirror contact. Οι επαφές mirror contact παρέχουν αξιόπιστη ένδειξη σχετικά με την ανοικτή ή κλειστή κατάσταση των κύριων πόλων ισχύος.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ρελέ ασφαλείας 9Α, 4kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 9Α, 4kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 9Α, 4kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C09KF14C
Ρελέ ασφαλείας 12Α, 5,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 12Α, 5,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 12Α, 5,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C12KF14C
Ρελέ ασφαλείας 16Α, 7,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 16Α, 7,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 16Α, 7,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C16KF14C
Ρελέ ασφαλείας 23Α, 11kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 23Α, 11kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 23Α, 11kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C23KF14C
Ρελέ ασφαλείας 30Α, 15kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 30Α, 15kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 30Α, 15kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C30KF14C
Ρελέ ασφαλείας 37Α, 18,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 37Α, 18,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 37Α, 18,5kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C37KF14C
Ρελέ ασφαλείας 43Α, 22kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 43Α, 22kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 43Α, 22kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C43KF14C
Ρελέ ασφαλείας 55Α, 30kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 55Α, 30kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 55Α, 30kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C55KF14C
Ρελέ ασφαλείας 60Α, 32kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 60Α, 32kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 60Α, 32kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C60KF14C
Ρελέ ασφαλείας 72Α, 37kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 72Α, 37kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 72Α, 37kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C72KF14C
Ρελέ ασφαλείας 85Α, 45kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 85Α, 45kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 85Α, 45kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C85KF14C
Ρελέ ασφαλείας 97Α, 55kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 97Α, 55kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC

Ρελέ ασφαλείας 97Α, 55kW, 230VAC, επαφές ασφαλείας 1NO+4NC..

Model: 100S-C97KF14C
Ρελέ ασφαλείας 9A, 4kW, 220-230V 50Hz, επαφές ασφαλείας 1 N.O. 4 N.C. ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 9A, 4kW, 220-230V 50Hz, επαφές ασφαλείας 1 N.O. 4 N.C.

Ρελέ ασφαλείας 9A, 4kW, 220-230V 50Hz, επαφές ασφαλείας 1 N.O. 4 N.C...

Model: 100S-C09F14C
Ρελέ ασφαλείας 9A, 4kW, 4V 50Hz, επαφές ασφαλείας, 1 N.O. 4 N.C. ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ρελέ ασφαλείας 9A, 4kW, 4V 50Hz, επαφές ασφαλείας, 1 N.O. 4 N.C.

Ρελέ ασφαλείας 9A, 4kW, 4V 50Hz, επαφές ασφαλείας, 1 N.O. 4 N.C...

Model: 100S-C09K14BC

Ρελέ Ασφαλείας 9Α, 4kW, 110V 50/60Hz, επαφές ασφαλείας 5NC

Ρελέ Ασφαλείας 9Α, 4kW, 110V 50/60Hz, επαφές ασφαλείας 5NC..

Model: 100S-C09KD05C