Ρελέ Ασφαλείας Συνεχούς Ρεύματος

Ρελέ Ασφαλείας Συνεχούς Ρεύματος
Τα ρελέ ασφαλείας 100S παρέχουν ασφαλή απομόνωση επικίνδυνων φορτίων χρησιμοποιόντας τις επαφές mirror contact. Οι επαφές mirror contact παρέχουν αξιόπιστη ένδειξη σχετικά με την ανοικτή ή κλειστή κατάσταση των κύριων πόλων ισχύος.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: