Ρελέ Πυκνωτών

Ρελέ Πυκνωτών
Οι Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος ζεύξης πυκνωτών 100-Q είναι ειδικοί για ζεύξη πυκνωτών με αντιστάσεις περιορισμού του ρεύματος .
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ρελέ Πυκνωτών 18,5kVar/500V 1NO+1NC 230VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ Πυκνωτών 18,5kVar/400V 2NO 230VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ Πυκνωτών 30kVar/500V 1NO+1NC 230VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ Πυκνωτών 30kVar/500V 2NO 230VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ρελέ πυκνωτών 18,5KVar/500V 1NO + 1NC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ