Θερμικά Ηλεκτρονικά E100

Θερμικά Ηλεκτρονικά E100
Τα ηλεκτρονικά θερμικά E100 είναι τα θερμικά βασικής βαθμίδας επόμενης γενιάς. Αυτά τα θερμικά περιλαμβάνουν βελτιωμένες δυνατότητες για την καλύτερη προστασία των επενδύσεων στην προστασία του κινητήρα σας. Τα θερμικά E100 περιλαμβάνουν αυξημένη ακρίβεια και επαναληψιμότητα, αυτοδύναμη σχεδίαση με χαμηλότερη απαγωγή θερμότητας και επιθετική στρατηγική πιστοποίησης εξαρτημάτων.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.1 - 0.5Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.1 - 0.5Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.1 - 0.5Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EEAB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.2 - 1Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.2 - 1Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.2 - 1Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EEBB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 1 - 5Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 1 - 5Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 1 - 5Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EECB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 3,2 - 16Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 3,2 - 16Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 3,2 - 16Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EEDB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EEEB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C30...C55 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C30...C55

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C30...C55..

Model: 193-1EEED
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 11 - 55Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C30...C55 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 11 - 55Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C30...C55

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 11 - 55Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C30...C55..

Model: 193-1EEFD
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 20 - 100Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C60...C97 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 20 - 100Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C60...C97

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 20 - 100Α, Trip Class 10, 20, για ρελέ 100-C60...C97..

Model: 193-1EEGE
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.1 - 0.5Α για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.1 - 0.5Α για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.1 - 0.5Α για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EFAB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.2 - 1Α για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.2 - 1Α για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 0.2 - 1Α για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EFBB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 1 - 5Α για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 1 - 5Α για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 1 - 5Α για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EFCB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 3,2 - 16Α για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 3,2 - 16Α για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 3,2 - 16Α για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EFDB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α για ρελέ 100-C09...C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α για ρελέ 100-C09...C23

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α για ρελέ 100-C09...C23..

Model: 193-1EFEB
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α για ρελέ 100-C30...C55 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α για ρελέ 100-C30...C55

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 5.4 - 27Α για ρελέ 100-C30...C55..

Model: 193-1EFED
Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 11 - 55Α για ρελέ 100-C30...C55 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 11 - 55Α για ρελέ 100-C30...C55

Θερμικό ηλεκτρονικό ρύθμισης 11 - 55Α για ρελέ 100-C30...C55..

Model: 193-1EFFD