Θερμικά Διμεταλλικά Για Ρελέ 100-C

Θερμικά Διμεταλλικά Για Ρελέ 100-C
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,1-0,16 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,1-0,16 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,1-0,16 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AA16
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,16-0,25 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,16-0,25 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,16-0,25 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AA25
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,25-0,4 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,25-0,4 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,25-0,4 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AA40
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,35-0,5 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,35-0,5 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,35-0,5 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AA50
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,45-0,63 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,45-0,63 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,45-0,63 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AA63
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,55-0,8 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,55-0,8 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,55-0,8 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AA80
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,75-1 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,75-1 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,75-1 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB10
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,90-1,3 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,90-1,3 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 0,90-1,3 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB13
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,1-1,6 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,1-1,6 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,1-1,6 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB16
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,4-2 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,4-2 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,4-2 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB20
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,8-2,5 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,8-2,5 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 1,8-2,5 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB25
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 2,3-3,2 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 2,3-3,2 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 2,3-3,2 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB32
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 2,9-4 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 2,9-4 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 2,9-4 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB40
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 3,5-4,8 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 3,5-4,8 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 3,5-4,8 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB48
Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 4,5-6,3 A για ρελέ 100-C09…C23 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 4,5-6,3 A για ρελέ 100-C09…C23

Θερμικό διμεταλλικό ρύθμισης 4,5-6,3 A για ρελέ 100-C09…C23..

Model: 193-T1AB63