Τριπολικοι Αυτόματοι Διακόπτες 65kA TMD Έως 160Α

Τριπολικοι Αυτόματοι Διακόπτες 65kA TMD Έως 160Α
Αυτόματοι διακόπτες ισχύος με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας (ΤΜD) με ρυθμιζόμενα θερμικά (Ι1) και σταθερά στιγμιαία μαγνητικά (Ι3) .
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 15A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 16A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 20A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 25A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 30A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 32A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 35A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 40A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 50A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 60A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 63A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 56-80A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 63-90A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 70-100A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3Π 65kA 77-110A ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ