Εξαρτήματα Διακοπτών Έως 250Α

Εξαρτήματα Διακοπτών Έως 250Α
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF 250VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF ή alarm 250VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF ή alarm 250VAC

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF ή alarm 250VAC..

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF & επαφή alarm 250VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF & επαφή alarm 250VAC

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF & επαφή alarm 250VAC..

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφή alarm 250VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφή alarm 250VAC

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφή alarm 250VAC..

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφή alarm 250VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφή alarm 250VAC

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφή alarm 250VAC..

Βοηθητική επαφή σφάλματος 250VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφές alarm (2) 250VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφές alarm (2) 250VAC

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφές alarm (2) 250VAC..

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφές alarm (2) & επαφή σφάλματος 250VAC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφές alarm (2) & επαφή σφάλματος 250VAC

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφές alarm (2) & επαφή σφάλματος 250VAC..

Βοηθητική μεταγωγική επαφή 24VDC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF & επαφή alarm 24VDC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF & επαφή alarm 24VDC

Βοηθητική μεταγωγική επαφή ON/OFF & επαφή alarm 24VDC..

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφή alarm 24VDC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφή alarm 24VDC

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (2) & επαφή alarm 24VDC..

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφή alarm 24VDC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφή alarm 24VDC

Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές ON/OFF (3) & επαφή alarm 24VDC..

Πηνίο εργασίας 24V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πηνίο εργασίας 110-127V AC/ 110-125V DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πηνίο εργασίας 220-240V AC/DC ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ