Τριπολικοί Διακόπτες Φορτίου Ράγας

Τριπολικοί Διακόπτες Φορτίου Ράγας
Οι διακόπτες φορτίου 194E έχουν σχεδιαστεί για χρήση ως τοπικές εφαρμογές απομόνωσης κινητήρα και αποσύνδεσης. Οι διακόπτες μας είναι διαθέσιμοι σε εκδόσεις 3 και 6 πόλων με πρόσθετους πόλους, γείωσης και ουδετέρου με ή χωρίς βοηθητικές επαφές. Αυτοί οι διακόπτες μοιράζονται τις ίδιες λαβές λειτουργίας με τους διακόπτες ελέγχου και φορτίου 194L.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: