Μικροαυτόματοι 188-J, χαρακτηριστικών B, C και D, 10 kA

Μικροαυτόματοι 188-J, χαρακτηριστικών B, C και D, 10 kA